INTEGRITETSPOLICY

Datasekretess är mycket viktigt för Model House och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, model house sweden AB 559219-7163, är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss vid bokning och betalning av våra tjänster. Vi ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Var lagrar vi dina uppgifter och vem har tillgång till dem?
De uppgifter som vi samlar in från dig såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt bokning och fakturasystem i ca 7 år. Det kan även i vissa fall överföras och bearbetas till vårt inkassobolag Auktoritet Inkasso AB, tex om kunden inte har betalat sin faktura. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida bokningar/betalningar, och besvara eventuella frågor angående tidigare ärenden. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Finns personuppgifterna i en verifikation måste vi följa bokföringslagens regler om arkivering och har då en rättslig förpliktelse att spara så länge.  Efter det raderar vi alla känsliga uppgifter om kunden.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför model house.

Bilderna på model house
Köpta bilder sparas enbart i en månad som säkerhet så att kunden hinner säkra sina bilder hemma. Ej köpta bilder raderas.

De bilder som finns på hemsidan under portfolio, blogg, facebook & instagram, är bilder som har blivit godkända av de personer på bilden.

Vilka är dina rättigheter som kund?
Endast mot uppvisat legitimation har du som model house kund rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga.

Bild(er) som ej godkänns av beträffande person(er) kan tas bort från hemsidan direkt.”

Model house agency
Alla våra modeller har godkänt våra villkor och integritetspolicy när de ansökte till vår agentur. Modellen kan närsomhelst begära uppdatering av informationen om sig själva eller radering av sin modellprofil.